Statistik

Statistik kring klasserna

Åldersklass Spelare * Matcher Spelade Kvar Mål Mål/match Länder
PS4/PS5 - Open 0 225 225 0 721 3.2 Tyskland England Storbritannien Norge Polen Portugal
XBOX - Open 1 246 189 57 450 2.38 Österrike England Storbritannien Ungern Republiken Irland
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större